Het ontstaan van de stichting:
De datum van de oprichting van de Stichting is 3 october 1987, tijdens een familie reünie in "De Schakel", een congres- en vergadercentrum in Nijkerk.
De initiatiefnemers van de oprichting zijn: W.G.J.(Willem) Callenbach (1913-2005) en Mr. J. de Vries (1925-2012), ongeveer 4½ jaar nadat Willem de eerste uitgave van het familieblad "De Profeet van de Veluwe" het licht heeft doen zien.

Het doel van de stichting:
Het doel van de Stichting is het verschaffen van informatie over zowel het voor- als het nageslacht van ds. C.C. Callenbach en zijn vrouw C.H. Meerburg.
Ontbrekende informatie en correcties kunnen door de bezoeker doorgegeven worden, bijvoorbeeld via het gastenboek. Daarin zijn ook op- en aanmerkingen hartelijk welkom

Wat deed de stichting:
Uitgave van het familieblad "De Profeet van de Veluwe",  een beschrijving van zowel het voor- als het nageslacht van ds. C.C. Callenbach en zijn vrouw C.H. Meerburg. Donateurs ontvingen het blad tweemaal per jaar.
Het organiseren van Familiereünies ééns per twee jaar.
Het houden van Bestuurs- en donateursvergaderingen één maal per jaar.

De toekomst van de Stichting:
In 2013 heeft het bestuur gemeend dat aan de wensen van de oprichters is voldaan en is besloten de activiteiten te beperken en de stichting tot een 'slapende' stichting om te vormen waarbij de mogelijkheid opengelaten wordt, wanneer de behoefte daartoe zich voordoet, weer als actieve stichting te gaan functioneren.
Deze website, www.callenbach-meerburg.nl, gaat nu als belangrijkste contactmiddel fungeren.

Het bestuur van de Stichting Callenbach - Meerburg wenst u veel genoegen tijdens het bezoek aan onze site.