Fotogalerij / Photogallery:

Cornelis Carel Callenbach

geboren / born: 28 januari 1803 Amsterdam
overleden / died: 25 oktober 1873 Elst

ouders/parents:
Cornelis Callenbach (1769 - 1837)
Maria Theresia Dirks (1772 - 1825)

Catharina Hendrika Meerburg

geboren / born: 18 maart 1808 Leiden
overleden / died: 2 februari 1856 Nijkerk

ouders/parents:
Adrianus Meerburg (1776 - 1845)
Francina Petronella van Heyningen (1784 - 1844)

 

George Frans Callenbach
10-01-1833 - 21-04-1916
Jacobus Richardus Callenbach
05-12-1862 - 06-08-1945
   

 

  Hendrika Jacoba Callenbach
      24.07.1845 - 14.06.1914
  Cornelis Carel Callenbach
         25.02.1865 - 02.11.1942 
    Cornelis Carel Callenbach
            25.02.1865 - 02.11.1942  
Gerard Hana 22.03.1877 -  31.01.1958
Anna Cornelia Callenbach 19.10.1868 - 20.06.1919

 

Hendrika Jacoba Callenbach.
(1845 - 1914)

 

 

x 1 juni 1871

 

 

 Pieter van Gelderen.
(1847 - 1921)

 

Familie van Gelderen - Callenbach.
Family van Gelderen - Callenbach.

Catharina Maria (Kato) (1873 - 1932)
Jacob (1875 - 1926)
Pieter van Gelderen (1847 - 1921)
Klaasje Stagger (1875 - 1935)
Cornelis (1872 - 1945)
Hendrika Jacoba (Jet) Callenbach (1845 - 1914)
Maria Theresia (Marie) (1883 - 1938)

 

Familie de Vries - Callenbach
Family de Vries - Callenbach


Jan
Cornelis Carel de Vries
Cornelis Carel Pieter 
Hans
Jacoba Jeanette
Cornelis Dirk
Johanna Callenbach
Catharina Maria
Frederik Johannes

 

Overdracht van het familiearchief aan de gemeente Nijkerk.
Transfer of the family archives to the municipality Nijkerk. 
vlnr/fltr:
George Callenbach
Elie Callenbach - van der Toorn
Willem Callenbach
Juut van Dullemen - Callenbach
Jan de Vries
Van Hooren, archief/archives 
F. Borgman, burgemeester/ mayor
George houdt een toespraak als voorzitter van de Stichting Callenbach - Meerburg in de raadzaal van het gemeentehuis in Nijkerk.
George, president of the Foundation Callenbach  - Meerburg, makes a speech in the council hall of the municipality Nijkerk.

 

Overdracht van de privé stukken aan de Stichting.
Transfer of the privat documents to the Foundation.
Daarna schenking van het archief aan het gemeentebestuur.
  After that donation of the archives to the municipality.

 

Reünie in Elburg
25 september 1993

Willem ontvangt het erelidmaatschap van de Stichting, met de bijbehorende versierselen, uit handen van de voorzitter.

 

Reunion in Elburg
September 25, 1993

Willem receives the honorary membership of the Foundation, with ornaments to match, from the hands of the president.

 

 

Familie de Vries - Callenbach omstreeks 1913
Family de Vries - Callenbach about 1913

Willem (1899 - 1972)
Jan
(1903 - 1975)
Catharina Maria Callenbach
(1859 - 1924)
Johanna
(1895 - 1968)
Cornelis
(1867 - 1949)
Anna Cornelia Jacoba
(1906 - 1988)
Cornelis Tromp
(1894 - 1978)

 

Familie de Vries - Callenbach
Family de Vries - Callenbach

staand/standing: 
Frans
(1901 - 1978)
Johanna
(1895 - 1968)
Gosse Bijlenga
(1893 - 1971)
Jan
(1903 - 1975)
Johanna Callenbach
(1894 - 1992)
Cornelis Carel
(1896 - 1971)
Cornelis Tromp
(1894 - 1978)
Willem
(1899 - 1972)

zittend/sitting: 
Cornelis de Vries
(1867 - 1949)
Catharina Maria Callenbach
(1859 - 1924)
Anna Cornelia Jacoba
(1906 - 1988)

 

Familie Callenbach - Spruijt
Family Callenbach - Spruijt

Frederik Johannes (1898 - 1964)
Cornelis Carel
(1865 - 1942)
Frederika Maria
(1901 - 1917)
Johanna
(1894 - 1992)
Jacoba Jeanette Spruijt
(1867 - 1918)
Cornelis Carel
(1902 - 1962)

 

School met de Bijbel te Leerdam
groep 4
maandag 25 mei 1908

Denominational school for orthodox Protestants in Leerdam
group 4
Monday May 25 1908

 

Familie de Vries
Family de Vries.

Bovenste rij / top row:
Johanna Callenbach
Anna Cornelia Jacoba
Gijsbert de Wolff
Margaretha Wendelina Zetsma
Willem
Grietje Kater
Jan
Apollonia Lena van Egmond
Frans
Cornelis Tromp

Middelste rij / middle row:
Cornelis Carel
Geertje Kramer
Gosse Bijlenga
Johanna
Cornelis
Lene Arendina Staal

Onderste rij / bottom row:
Cornelis Tromp Bijlenga
Cornelis Bijlenga
Herman Bijlenga
Trijntje Bijlenga

 

Willem Callenbach 90 jaar.
Willem Callenbach 90 year.

 

Reünie / reunion De Vries 2006

Bovenste rij / top row
Frans de Wolff
Marijke de Vries - Smit / Jan de Vries
Prijna de Wolff - Ravensbergen
Charles de Wolff
Steven de Jeu
Wil Vijselaar - de Wolff / Fred Vijselaar

Middelste rij / middele row
Jaap Bijlenga / Lida Bijlenga-van Spengen
Liesbeth Escher - de Vries
Herman Bade / Gretha Bade - de Vries
Kees de Vries / Loes de Vries - Denekamp
To de Jeu - de Vries
Hanny Bijlenga - Koerselman / Herman Bijlenga
Stieneke Versteeg - de Vries / Leen Versteeg
Wim de Vries

Onderste rij / bottom row
Greetje de Wolff - onvlee
Suze de Wolff - van den Berg
Ans de Wolf - Veldhuijzen
Lenie de Vries
Tia Snijder - de Vries
Carel Bijlenga / Joppa Bijlenga - Boot
Henk Vervat / Triensje Vervat - Bijlenga
Toos Ouwerkerk - Bijlenga
Wendel Vonkeman - de Vries / Johan Vonkeman

Foto: Verwoerd Fotografie, Amersfoort

 

Grote Familie Reünie

2007

Great Family Reunion

 

Familie Nelson - Callenbach
Family Nelson - Callenbach


vlnr/fltr:
Bjorn, Toni and Lily Knudson.
Patrick Hanna, Kaarin Knudson (& Elisabeth)
Isaac, Beth Laffey, Maeve, Paul Nelson and Fiona.
Carolyn, Jocelyn, Gil Nelson, Ryan, Aaron, Luke, Duane Erlandson, Karla and Elle.
Adam, Cindy and John Nelson.

Bjorn en Kaarin zijn kinderen van Carolyns zuster Kris.
Bjorn and Kaarin are children of Carolyns sister Kris.

Foto's Donateursvergadering 2009 klik hier        Photo's Donor meeting 2009 click here

Foto's van de donateursvergadering op zaterdag 1 october 2011 in Nijkerk.  Klik hier
Pictures of the Donor meeting on Saturday October 1, 2011 in Nijkerk.         Click here