Erelid:

ReŁnie Wielbergen 6 oktober 2007.
Jan de Vries (04 januari 1925 - 04 oktober 2012) ontvangt het erelidmaatschap van de Stichting, met bijbehorende versierselen, en een fles Callenbach-Meerburg wijn, uit handen van leden van het Bestuur.

 

Jan (1.1.3.5 / 1.3.1.5) heeft bij en vanaf de oprichting een belangrijke rol gespeeld. Die had o.a. te maken met de doelstelling van de stichting, de inhoud en vormgeving van de statuten, de notatie van de genealogie en adviezen op velerlei terrein.

Vorige ereleden:

W.G.J. (Willem) Callenbach. (13 juni 1913 - 26 april 2005)

Willem was de samensteller van de stamboom van ds. C.C. Callenbach.
Hij heeft de registratie van het familiewapen voorgedragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage en verkregen in 1984, was auteur van "De Profeet van de Veluwe", 1984 en "De keursteen" (Levensschets van ds. C.C. Callenbach), 1988.
Tevens was hij initiatiefnemer en mede-oprichter van de Stichting Callenbach - Meerburg.
Van zijn hand verscheen de eerste uitgave van het familieblad "De Profeet van de Veluwe" in april 1984.