Embleem Callenbach

 

Vele jaren is dit beeldmerk verbonden geweest aan de uitgeverij.
De beginletters werden, naar gebruik van die tijd, tot een devies gevormd: Goet, Frisch, Claer, waaraan de letterlijke betekenis van de familienaam niet vreemd zal zijn geweest (Callen-bach = steen-beek).
Nog een andere symboliek is in het vignet te vinden: de pluizebollen van de paardenbloem, waarvan de zaden zich op de wind verspreiden.

'Zóo toch immers is het werk van den uitgever: naar alle windstreken verspreidt zich het door hem gekozen schoon en goed'. 1)

1)  L. Bückmann in Op de Hoogte, okt. 1913.

Ontwerp: A.C. Rünckel, ± 1900