Bestuur:
     
Voorzitter en Penningmeester: Mevrouw A.C.W. Callenbach. E-mail naar de voorzitter? Klik hier.
Rekeningnummer: NL08 INGB 0000 2262 74
t.n.v. Stichting Callenbach-Meerburg 
E-mail naar de penningmeester? Klik hier.
     
Secretaris: Mevrouw P.M.C. Tijink - Callenbach. E-mail naar de secretaris? Klik hier.
     
  
Overige functies:
     
Archief & Bibliotheek: G.F. Callenbach. E-mail naar archief & bibliotheek? Klik hier.