Agenda:

ReŁnies
De laatste reŁnie is gehouden op 16 maart 2013

Bestuursvergadering:
De laatste bestuursvergadering heeft plaats gevonden op zaterdag 2 november 2013 ten huize van de voorzitter.

  Jubileum 25-jarig bestaan van de Stichting Callenbach - Meerburg:
Het 25-jarig bestaan van de Stichting Callenbach - Meerburg, met als onderdeel de jaarvergadering, heeft plaats gevonden op zaterdag 16 maart 2013.