L                       Diversen II

     1. Condoleanceregister van H.J.G. (Heleen) Callenbach (5.1.2)
2. Genealogie van Heinz (Heinrich) Kallenbach tot Johann Philipp Kallenbach
                   (ca 1605-1724). KopieŽn van correspondentie gevoerd door C.C. de
                   Vries (1.1.3), met diskette.
3. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
                    Jaargangen 1984 - heden.
4. Kaldenbach, Jos, Het geslacht Kaldenbach.
                    Deel 1, Alkmaar 1985, deel 3, Alkmaar 1986, deel 4, Alkmaar 1987,
                    deel 5, Alkmaar,1988.
5. Trippstadter Bode, Mitteilungsblatt der Kallenbach -FamiliŽ.
                    Map met de jaargangen 6 (1969), 11 (1982), 12 (1984), 13 (1987),
                    14 (1989) en 15 (1991).                 
6. Messchaert-Heering, Suus, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp.
                    Geschiedenis van de 'Doorne Croone', 't Soute Eylandt' en andere
                    huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen. Uitg. Vereniging Oud
                    Enkhuizen, 2001, gebonden, 360 pags. (met info over fam. Callenbach
                    te Enkhuizen anno 1754).
7. Milton, John, Het Verloren Paradijs. Vertaling J.F. Schimsheimer. 
                    Uitg. H. HŲveker, Amsterdam, 1856. Gebonden, 458 pags. Met
                    frontispice, geÔll. Met tussengelijmde lithografieŽn, gedrukt door
                    Steendrukkerij E. Spanier, Den Haag.
                    N.B. Met een opdracht van Ds. C.C.C. (0) aan zijn dochter Elisabeth (10),
                    Gedateerd Valburg, 2 july (18) '69.
 8. Weitbrecht, Prof. G. Heilig is de lente des levens. Vertaald uit het Hoogduits door
                    Dr. A. W. Bronsveld, 2e druk. Amsterdam, HŲveker en Zn., z.j.
                    N.B. Met een linnen stempelband waarop de naam van de eigenaar
                    G.F. Callenbach jr. (5.7) en een opdracht aan hem van zijn ouders
                    G.F.C. (5) en D.R.C.C. - O. Gedateerd Nijkerk 20 maart 1892.
 9. N.N. Handschrift van onbekende auteur, (ds. C.C.C. ?) met als titel: Verklaring van
                     enige stukken.  z.j.