K                   Diversen I
 
 
1. Album, getiteld Condolaties Kees (5.7.3), samengesteld door W.G.J. (5.7.5)
                     waarin opgenomen alle ten kantore der Uitgeverij binnengekomen
                     berichten (brieven, telegrammen enz.) bij het overlijden van
                     C.C. Callenbach (5.7.3) op 11 april 1939.
                     In 2002 aangevuld met foto's van het graf op begraafplaats Rusthof
                     te Amersfoort, gemaakt door G.F. Callenbach (5.7.3.1.) voordat dit graf
                     werd geruimd.
 2. Callenbach, W.G.J. (5.7.5): Catalogus en inventaris van het archief van de
                     Stichting Callenbach - Meerburg, opgenomen in het archief van de
                     Gemeente Nijkerk. Uitg. Gem. Nijkerk, 1991. Met aanvulling hierop
                     Uitg. Gem. Nijkerk 1993.
 3. . . . . . . . . . ..Fotoalbum (I ). Grote verscheidenheid familiefoto's zonder
                     chronologische of genealogische volgorde gerangschikt. In imitatie-
                     leren band.
 4. . . . . . . . . . ..Fotoalbum (II). Grote verscheidenheid familiefoto's zonder
                     chronologische of genealogische volgorde gerangschikt. In spiraalband.                  
 
5. . . . . . . . . . ..Codeboek bevattende de namen in de mannelijke en vrouwelijke linie,
                     voor zover bekend, voorzien van een codenummer, van het echtpaar
                     Callenbach - Meerburg (oude versie).
 6. Callenbach, G.F. (5.7): Huwelijksalbum van George Frans Callenbach jr. en
                     Margaretha ter Braake. Met receptieboek, lijst van bruilofsgasten,
                     Dankbetuigingen van loge's en eerste dagboeknotities over hun kinderen.
 7. . . . . . . . . . ..Grootvaders Prentenboek. Fotoalbum over het gezin van G.F. en
                     echtgenote Gré C.- ter Brake (1938 - medio 1943).
 8. MAP, (half linnen) met foto's, vignetten enz. van fa/uitg. G.F. Callenbach nv/bv         
                     
zie ook map: Jubileum/ Onder de Klokketoren, sectie H.18.
 9. Receptiealbum huwelijk echtpaar G.F. Callenbach (5.7.2) - van Vulpen (5.7.3*)       
                    
Oegstgeest, 29 mei 1965.
10 Vriendenboek voor echtpaar G.F. Callenbach - van Vulpen (5.7.2 - 5.7.3*) bij
                     hun huwelijksjubileum, samengesteld door hun kinderen.