G                 Boeken e.d. gebruikt bij de samenstelling 
   
                 van de genealogie Callenbach - Meerburg.

 1. Deventer, J.S. zn., S. van: Levensbericht van P. Mijer, fotokopie van onbekende
                    uitgave , p. 71 - 89., losbladig, uitg. 1844 ( zie ook b14)
 2. Duyverman, Dr. J.P.: Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay,dienaar des
                    Konings 1806 - 1876
                    Uitg. De Haan / Unieboek bv., Houten, 1987. Gebrocheerd, 292 pags.
 3. Gast, drs. C. de: De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdienst-
                    twisten in het land van Heusden en Altena.
                   Uitg. St. Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 1984. Gebonden, 208 pags.
 4. Groot, ds. A. de: Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo.
                   Uitg. G.F. Callenbach bv., Nijkerk 1984. Gebrocheerd, 172 pags.
 5.  Jurriaanse, M.W.: De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813 - 1900.
                    Uitg. Leopold, Den Haag, 1974. Gebonden met stofomslag, 460 pags.
 6. Moorrees, ds. Bernardus (1780-1860): Het grote werk Gods der bekering en leiding
                    alsmede de roeping tot het predikambt.
                    Uitg. W.J. Reijnders, Hierden/Harderwijk, ca. 1855. Fotocopie van het
                    boek, oblong. 96 pags.
 7. Nauta, Prof. Dr. D., red.: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het
                    Nederlandse Protestantisme, dl. II.
                    Uitg. J.H. Kok, Kampen, 1983. Gebonden met stofomslag, 488 pags.
 8. Richard, drs. R.: Mr. Hendrik Jacob Koenen (1809-1874). Doctoraal-scriptie U.v.A, 1989
                   Uitg. in eigen beheer. Gebrocheerd, V + 105 pags. 
 
9. Schelhaas, Mr. T.N., red.: De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
                   Uitg. J.H. Kok, Kampen, 1984. Gebonden met stofomslag, 660 pags.
10.Velde dr. M. te: Anthony Brummelkamp (1811-1888) Academisch proefschrift.
                   Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. 1988. Gebonden, 572 pags.