E                     PoŽziealbums en dergelijke van familieleden   

 
1. Callenbach, A.F. (Jane, 2): Gedachtenis.Handgeschreven gedichten, alsmede 
                      enkele handgeschreven bijdragen van ds. C.C.C. (0)
                      Tevens een bijdrage getiteld: 'Aan Mijn Waarden Vader! Bij de
                      teraardebestelling van Het stoffelijk overschot van onze Teeder 
                      Geliefde Moeder Catharina Hendrika Meerburg'.                     
 2. . . . .  :  Album met overgeschreven gedichten, ca. 1855 - eind 1859. 
                       Gebonden in half linnen band.
 3. Callenbach, G.F. (5): PoŽzie en proza die mij bezig hield. In leer gebonden met goud
                        opdruk. Titelblad ontbreekt, ca. 1855.
 4. Callenbach, C.P.C. (9): Poezij-boek.Overgeschreven gedichten. In half-leren band.
                         ca. 1853, met goudstempel op rug.
 5. Callenbach, E.C. (Betje, 10): Poesie, ca. 1887, met enkele handgeschreven bijdragen
                         van haar vader, Ds. C.C.C. 
(0).
 6. Callenbach, C.H. (Cato, 12): Poesie.
Album met verzen. Gebonden in leren band
                         met stempelwerk en vergulde letters. 1864
 7. Callenbach, H.J. (14): Adversaria. Souvenir van Uwe opregt liefh. vriendin Gertrude.
                         Bundel met gedichten, uittreksels van preken (o.a.: Bij mijn vertrek
                         naar Ede, door wijlen mijn geliefde vader, 17 augustus 1859).
 8. Callenbach, J.F. (13): Poesie, album met overgeschreven verzen door familieleden
                         en vriendinnen. Gebonden in linnen stempelband, 1869.
 9. Callenbach, H.J. (14): Album met door haar zelf en door anderen overgeschreven
                         gedichten, 1868.
10. . . . . . : Proza en Poesie. Overgeschreven fragmenten. Gebonden en half-leren band.
                         1861.
11. . . . . . : Poesie-album, 1859. Gebonden in leren stempelband.
12. Feestkrant ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van den Heer en Mevrouw
                          Callenbach-Spruyt (1.3), 1891-27 augustus-1916.
13. v. Gelderen-Callenbach, C.M. (Cato, 14.2): Poesie-album met daarin vele
                          bijdragen van familieleden. Facsimlť-editie.
14. Callenbach- van Gheel Gildemeester, C.Q. (5.2*): Album in twee gehaakte
  
                       boekomslagen. Overgeschreven gedichten, 1925.
15. Callenbach, G.F. (George Frderik, (5.2.1): Album met bijdragen o.a. van zijn ouders
                          Dr. J.R. (5.2) en C.M.C.-v. G.G.
                          Gebonden in zware linnen band met guldenpersing en slotje, 1878.
16. Callenbach-Myer, M. (Madelon, 8.3.4): Poesie. Album met overgeschreven verzen,
                          o.a. van de hand van C.C. (1), G.F. (5), W. (8), C.P.C. (9) e.a.
                          Gebonden in linnen band met goud-stempel, ca. 1856.
17. Callenbach- ter Braake, M. (5.7*): Verzameling uitspraken van haar jeugdige
                           kinderen. Fotokopie; met introductie van W.G.J. (5.7.5)
18. van Gheel Gildemeester, George,: PoŽziealbum, 1878. Linnen stempelband met
                          slotje.
19. Callenbach, G.F. (5.7) en M. Callenbach Ė ter Braake: Huwelijksalbum.
                           verloving 30-7-1900, huwelijk 10-7-1902, kinderen H.M. (Lon),
                           G.F. (George), C.C. (Kees), B.H.J. (Ben), W.G.J. (Willem).
                           In dit overzicht ontbreekt Ada.