D                Callenbach, H.J.G.
                    (Heleen, Heleen van Ramshorst)(5.1.2)

 In de hierna volgende bibliografie zijn de titels vermeld in volgorde van het jaar van verschijnen.
 De gebruikte schrijversnaam is (    )  vermeld achter de titel.
Tenzij anders vermeld verschenen deze titels bij Uitgeverij G.F. Callenbach (nv/bv) te Nijkerk.

 1. Ver van huis (Heleen).
                 Ge´ll. door Henk Poeder, 112 pags., gebonden in luxe band, 1927, f 1.=
                 (met handtekening van de auteur).
 1a Rondom Grootvader (Heleen).
                  Ge´ll.door O. Geerling, 80 pags.. geb. met rode rug, 1928.
 2. Het Klaverblad (Heleen)
                 Ge´ll. door Frans van Noorden, 80 pags., 1e druk, gekart. met grijze rug;
                 1923, f  0,80. 2e druk gekart. met rode rug; 1930, f 0,50
 3. Toch een flinke jongen (Heleen)
                 Ge´ll.door Henk Poeder, 16 pags., geniet, 1923, f 0,25
 4. Dappere Hans (Heleen)
                 Ge´ll. door Johanna van de Ruit, 54 pags., gekart. met rode rug, 1926, f 0,60
 5. Marianne (Heleen)
                 Ge´ll. door Jeanne Faure, 208 pags., geb. met stofomslag, 1932, f 0,80
 6. Domkopje (Heleen)
                 Ge´ll. door Sierk Schr÷der, 96 pags., 1e druk, geb., 1935, opl. 5000 ex. f.0,50
                 (bekroond door de Ned. Zondagsschool Vereeniging). 2e druk, 1938,
                 (met handtekening van de auteur).
 7. Het Huis met de Leeuwen (Heleen)
                 Ge´ll. door Jan Lutz, 64 pags., geb., 1936, 6000 ex., f 0,30.
                 (met handtekening van de auteur).
 8. Strijd. Lekenspel in drie bedrijven
                 Uitg. Ned. Verbond van Chr. Jonge Vrouwen en - meisjes. Vereenigingen
                 CJVMV, Uithuizen, 1936. Gebr., 48 pags.
 9. Jopie's wollen aapje (Heleen)
                 Ge´ll. door Lies Hendriks, 16 pags., derde druk, geniet, 1937, opl. 8000 ex.
                 f 0,08 (1e druk 1932, f 0,25 )
10. De schuur van Martin Hillen (Heleen)
                 Ge´ll. door Hein Kray, 152 pags., geb., 1938, opl. 3500 ex., f 0,70
11 Cootje (Heleen)
                 Ge´ll. door Sj. Kuperus, 16 pags., oblong, geniet, Uitg. Jeugdcommissie
                 van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1938.
12. Wilde Wieske (Heleen)
                 Ge´ll. door Jeanne Faure. 64 pags., 4e druk, geb., 1940. Opl. 3500 ex.
                  f 030. (1e druk 1934). 5e druk, geb., 1946, 10.000 ex., f 0,70, ill.
                  Rie Reinderhof.
13. Jet Reinhart (Heleen)
                 Ge´ll. door Jaap Veenendaal. 96 pags., 5e druk, geb., 1947. Opl. 15000 ex.,
                 f  0,90. (1e druk 1923, f0,90), met handtekening van de auteur
13a Evaĺs bergtocht  (Heleen)
                 Ge´ll. door Jaap Veenendaal 3e druk, 128 pags., 1947.
14. De vrolijke klas van meester Zandstra (Heleen)
                 Ge´ll. door S. Pennink, 80 pags., geb., 1949, opl. 10.000 ex., f  0,85
14a Ruth van Laar (Heleen).
                  Ge´ll. door Nans van Leeuwen, 80 pags., geb. 1e druk 1951.
15. Als je maar durft (Heleen van Ramshorst)
                 Ge´ll. door Nans van Leeuwen, 160 pags., geb., 1953, f  4,50
16. Reinaĺs eerste H.B.S.-jaar(Heleen van Ramshorst). Geill. door Kees van Lent,
  
             160 pags., geb., 4e dr., 1961.
17. Gelegenheidsgedicht, ter gelegenheid van een boottocht op het IJsselmeer
                  d.d. ? ?

Note: De achter de publicaties vermelde prijsaanduidingen zijn de verkoopprijzen 
zoals ze golden in dat betreffende jaar. 


Van de bij Callenbach uitgegeven titels ontbreken nog:

Eva's Bergtocht,1e druk 1930, 2e druk 1939.
Ruth van Laar,  2e druk 1955, 3e druk 1961
Het verhaal van Gijs, 1e druk 1959, 2e dr. 1967.