B                   Boeken geschreven door en over familieleden.
                       met uitzondering ds. C.C.C., dr. J.R.C. en H.J.G.C.

  1. Berg e.a., H.v.d.: Mr. Jan de Vries( 1.1.3.5). Liber Amicorum, uitg. De Stad Zutphen,
                    
gebr., 72 pags.,1989, 3 ex.
 2. Braake, Dr. Phil. Gerrit Jan ter: Die Teilnahme der Boöter an dem Peleponnesische
                     Kriege. Inaugural Dissertation
der philosophische Facultät des
                     Universität Rostock. Uitg. Carl Boldt's Buchdruckerei, 1874.
                     Gebr., 56 pags.. 4 ex.. Auteur was schoonvader van G.F.C. ( 5.7 )
2A. Callenbach, C.C. (5.7.3) In sierlijke uitvoering. Bijdrage in DE KANDELAAR,
                     jg 1, nr 4, 1933; Callenbach Nijkerk.
                    Hij schreef dit onder pseudoniem C. Klenck 
                    (zie ook nr, 9 waar zijn zuster schrijft onder pseudoniem van Embden)
3. Callenbach, Ernest W. ( 8.3.1.1): Ecotopia; een futuristische roman. Eng. ed.
                      Bantam Books, New York 1975. Ned. Vertaling Peter Cuijpers,
                      Uitg. A.W. Bruna & zn., Utrecht 1979.
                      Paperback, 224 pags. 
 
4. . . . .  en Christine Leefeldt: Humphrey, the Wayward Whale,
                      Uig. Heyday Books, Berkeley (Cal.) 1986. Geïll. door C.D. Buell.
                      gebr., 24 pags.
 5. . . . .  : Brieven aan G.F.C. (5.7.3.1), p/a Uitgeverij G.F.Callenbach bv. Inzake
                      familiebanden (10-7-79) en Onder de Klokkentoren (8-2-89).
                Correspondentie met Mr. F.J.C. (1.3.4) en C.C. de Vries (1.1.3)
                      dd 7-8-1963 en  14-11-1963
6. Callenbach, G.F. Overnemen, gebruiken of …..gewoon jatten.
                 Artikel over auteursrcht in: Weerklank, themanummer van Woordwerk;
                  Onder redactie van Anne Schipper. Uitg. Verg. van Protestands Christelijk
                   Auteurs Schrijvenderwijs, jg. 10, nr. 40, dec. 1992.                
 7. Callenbach, dr. J.R. (5.2), red.: Dr. F. van Gheel Gildemeester, zijn leven en werken
                      geschetst door zijn vrienden. Uitg. A.W. Sythoff, Leiden, z.j.
                      gebonden, 152 pags.. Dr. F. van G.G. was de zwager van dr. J.R.C.(5.2).
 8. Callenbach, H.M. (5.7.1): Elck wat wils. Met weinig moeite en kosten afwisseling
                      in het dagelijkse menu. Eerder verschenen onder de titel Goed en
                     Goedkoop koken (Ps.: M.C. van Emden), Nijkerk, G.F. Callenbach. z.j.,
                     gebonden.
 9. . . . .  : Koken -------nu! Recepten voor distributie- en oorlogstijd. (ps. Mia de Kok).
                     Wageningen, Zomer en Keuning, z.j. gebonden.
 9a. Callenbach, M.E. (5.7.4.1): Het vredeskleed van de 'Kleden van Almere', samen met
                     Hester Kuiper en Ans Kits. Uitgave AVANTI, Almere, 2006. gebr., 40 pags.
10. Callenbach, Willem Gerrit Jan (5.7.5): Levensloop in vogelvlucht van Dr. Gerrit
                      Jan ter Braake. Uitg. in eigen beheer, Utrecht 1988. 3 ex.
                      gebr., 38 pags.
11. . . . . : Geloofsbeleving. Brochure, in eigen beheer gemaakt, 2001.
12. . . . . : De Keursteen, Levensschets van Ds. C.C. Callenbach. Uitg.G.F.Callenbach bv
                      Nijkerk 1989. Paperback, 258 pags. Plus album met familiefoto's.
13. . . . . : Ds. C.C. Callenbach, de Profeet van de Veluwe. Privé uitgave.
                      Utrecht, 1983. gebr., 150 pags. 2 ex.
14. . . . . : Mr. Pieter Mijer, Gouverneur-Generaal van Nederlans Indië, (1812 -1881)
                       Speciale editie ( ongenummerd) van  De Profeet. Nijkerk 1993.
                       Mr. P.M. was de schoonvader van ds. Willem Callenbach (8).
                 Daarbij een overdruk uit M.A. van der Rhede – van der Kloot: De  Gouverneurs
                Generaal en de Commissarissen Generaal van Nederlands Indië ,
                 pag. 209 ev.: Mr. Pieter Mijer.
                 Tevens daarbij een overdruk uit het Nieuw Nederlands Woordenboek, artikel
                  van Rooseboom: Mijer, Mr. Pieter 1812 – 1881
                  zie ook sectie G, nr. 1.
15. Callenbach- van den Toorn, Elie en Willem (5.7.5): De Leguaan heeft het gedaan.
                        Uitg. in eigen beheer, Utrecht, 25 dec. 1997
16. Gezelle Meerburg, ds. G.F. : Nagelaten Leerredenen, met bevestigingsrede van
                        ds. C.C. Callenbach (zwager) en een voorrede van ds. G.A. Gezelle
                        Meerburg (zoon). Uitg. W.J. van Nas, Rhenen, 1884, Beb., 54 pags.
                        N.B. Gedrukt bij snelpers-drukkerij van Gezelle Meerburg & Goethals
                        te Heusden.
17. Haspels, ds G.F. (3.6.5): David en Jonathan, roman. 2e druk. Uitg. P.N. van  Kampen,
                         Amsterdam, z.j. (1917?), geb. 222 pags., 2 ex.
18. . . . . : Herrijzenis, roman. Uitg. P.N. van Kampen, Amsterdam, z.j. geb. 312 pags
19 . Melle, ds. P.J. van : De Koninklijke Wet. De brief van Jacobus practisch verklaard.
                       Uitg. G.F.Callenbach, Nijkerk, z.j.. gebonden, 244 pags.
20. . . . . : Gedachtenis en Getuigenis, 2-2-1879/1929. Rede uitgesproken op 3 febr. 1929
                       bij zijn 50-jarig ambtsjubileum., genaaid. Nijkerk, 1929, 2 ex
21-24…. Onder open Hemel
                  21- I  Die aan de deur staat en klopt, gebr., 144 pags.
                  22-II  Onder open Hemel, gebr., 104 pags.
                  23-III De beker der Verlossingen. gebr., 112 pags.
                  24-IV Heerlijkheid, gebr., 104 pags.
                  Uitg. G.J.A. Ruys, Utrecht, 1913-1914
25……… Afscheidsrede bij het nederleggen van zijn Ambt 2 oktober 1932. Uitg.
                 G.F. Callenbch, Nijkerk, gebr., 20 pags., met foto.
25a………Na veertigjarigen Evangeliedienst, gedachtenisrede, uitgesproken op
                     2 februari 1919, Nijkerk, G.F. Callenbach, 16 pags., geniet.
26. Peype, dr. W.F. van (5.7.6*): Magnetische Anisotropie van kubische kristallen.
                     Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Wis- en
                     Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Gebr., Den Haag,
                     Martinus Nijhoff, 1938.
27. Rijnsdorp, Dr. C.: George Frans Haspels, Predikant-Literator (1864-1916).
                     Lezing voor het Historisch Genootschap Roterodamum, dec. 1966.
                     Uitg. H.G.R. 1967. geniet, 16 pags. (7 ex.).
28. Tijink- Callenbach, Dr. P.M.C. (5.7.2.2.3.): Clinical and genetic studies in
                     hereditary epilepsy syndromes. Proefschrift ter verkrijging van de graad
                     van Doctor aan de Universiteit Leiden; 192 pags., Leiden, 2003
29. Meerburg, C.H. Het avontuur van Joost en Marijke. Delft, Meinema z.j. 24 blz. geniet.
                    Auteur is achterkleindochter van Ds. C.C.C. en C.H.C.-M.
30. Vries, Mr. J. de (red), Brieven uit Indië. Han en Cor de Vries - Callenbach
                   1919 - 1937. Uitg. Stichting Callenbach - Meerburg, Nijkerk, 2008.
                    Geb., geïll., 80 pags (2 ex)