Bestuur:
     
Voorzitter en Penningmeester: Mevrouw A.C.W. Callenbach. E-mail naar de voorzitter? Klik hier.
  Rekeningnummer: NL08 INGB 0000 2262 74  
   t.n.v. Stichting Callenbach-Meerburg.
 
 Secretaris: Mevrouw P.M.C. Tijink-Callenbach. E-mail naar de secretaris? Klik hier.
  
Overige functies:
     
Archief & Bibliotheek: G.F. Callenbach. E-mail naar archief & bibliotheek? Klik hier.
Genealogie: S. de Jeu. E-mail naar de genealogie? Klik hier.
Webmaster: S. de Jeu. E-mail naar de webmaster? Klik hier.
     
Veel documentatie is ook in beheer bij de Stichting Oud Nijkerk en de Gemeentelijke Archieven in Nijkerk.