Een verhaal over een uitgever.

‘Petite Histoire’ over  G.F. Callenbach (1871 – 1949), firmant en later directeur van Uitgeverij G.F. Callenbach N.V. te Nijkerk.
De rapporteur is zijn kleinzoon-naamgenoot (1933), oud-directeur van de Uitgeverij.

Het verhaal is mij verteld door de desbetreffende vertegenwoordiger van de papiergroothandel Proost, toen ik als leerling-uitgever werkte bij Uitgeverij Het Wereldvenster in Baarn in 1960.

Met enige schroom betrad de jonge vertegenwoordiger het directiekantoor van Uitgeverij Callenbach. Het moet in het midden der jaren twintig zijn geweest dat hij voor het eerst zelfstandig over de leverantie van papier mocht gaan praten.
In het kantoor was aanwezig de heer Callenbach, eerbiedwaardig in pak-met-vest-en-horlogeketting en met fraaie snor en puntbaardje. Niet bepaald iemand die een jong vertegenwoordiger gerust stelde.
Maar het gesprek verliep alleraangenaamst en de specificaties van de verschillende bestellingen waren duidelijk.
Totdat ….. er een order werd geplaatst op 1000 kg “achterkantjespapier”. De jongeman noteerde de bestelling, maar had geen flauw idee wat hier werd bedoeld. Maar durfde ook niet om uitleg te vragen. Hij interpreteerde naar de letterlijke tekst.

Nu moet de lezer weten dat in die tijd de kerstboekjes een rood linnen rugje hadden, met op het voorplat  van de kartonnen band een fraaie (nou ja, wat heet) kleurplaat, gedrukt op goed papier en op het achterplat van de band een onbeduidend en dus goedkoper stukje papier. In de wandelgangen van uitgeverij en binderij genoemd achterplatpapier of ….. achterkantjespapier.

Maar door de schroom van de vertegenwoordiger werd er enige weken later niet die 1000 kg papier van mindere kwaliteit afgeleverd, maar werd er door de Nijkerkse stationschef telefonisch geïnformeerd war de firma Callenbach in vredesnaam met een halve wagonlading toiletpapier-op-rol moest beginnen en wanneer de wagon kon worden gelost.
Het verhaal gaat dat het voltallige personeel van uitgeverij/binderij en van de drukkerij ruim een jaar lang gratis toiletpapier kreeg uitgedeeld.

(Eerder verschenen in het familieblad “De profeet van de Veluwe” diertiende jaargang – februari/mei 1997 – nrs. 49 en 50.)