De Grandfather Clock
Door Kees Callenbach (1.3.4.2)

Een tijdje geleden had Steven de Jeu (1.1.7.4*) een briefwisseling met Frans de Wolff (1.1.8.8). Frans is afstammeling van de familie Ophorst. Deze familie speelt een prominente rol in de stamboom van Callenbach-Meerburg doordat twee meisjes Ophorst trouwden met jongens Callenbach. De Grandfather Clock [staande klok], die nu in mijn bezit is, werd door mijn vader soms aangeduid met de Bolle Klok. Met behulp van de gegevens die Frans verschafte, was ik in staat een plausibele geschiedenis van de klok te reconstrueren.

De Grandfather Clock
De Grandfather Clock werd in de familie soms aangeduid als de "Bolle klok". Hieronder volgt de mogelijke geschiedenis van de klok.

Het schijnt dat de klok in de familie is gekomen via Adriaan Boll, die leefde tussen 1756 en 1825. Hij hoorde als notaris tot de notabelen van zijn tijd
. Hij was getrouwd met Constantia Maria (Stans) Palm (1764 – 1832). We weten dat ze geboren is op Sumatra (Indonesië) en dat haar vader welgesteld was gezien de ‘vele’ juwelen die hij zijn drie nog levende kinderen naliet.

Verondersteld wordt dat Adriaan en Constantia de klok hebben gekocht omdat zij daarvoor het geld hadden en in de juiste tijd leefden. Het mechaniek van de klok werd in Engeland gemaakt door een zekere John Smith. Deze werkte in Londen tussen 1790 en 1804. De kast werd in de Nederlanden gemaakt.

(Indien het mechaniek in de Nederlanden zou zijn gemaakt, zou de waarde aanzienlijk meer zijn. Nederlandse antiquairs toonden, bij navraag, een duidelijk gebrek aan interesse in een klok met een Engels mechaniek.)

[Noot van de redactie: Nederlandse uurwerken stonden in hoog aanzien sinds de uitvinding van het slingeruurwerk door Christiaan Huygens (1629-1695)]


Adriaan en Stans hadden vier kinderen, n.l.:
Adriaan                                         1795 - 1825
Anna Cornelia Jacoba                 1797 - 1874 (Het lijkt erop dat Anna de klok erft.)
Valerius Geertruida Adringa    1798 - 1878
Dina Roelanda Constantina       1801 - 1869

Anna Cornelia Jacoba huwt Jacobus Richard Ophorst 1801 - 1843
Zij hebben acht kinderen, n.l.:
Johannes Adriaan                        1826 - 1882
Govert                                           1827 - 1866
Constantia Maria (Stans)            1828 - 1922
Johanna (Antje)                            1830 - 1891 (Johanna erft de klok)
Dina Roelanda Constantia         1832 - 1901
Adriaan                                         1833 - 1901
Tweeling Jacobus Richardus en Cornelis Jacobus die minder dan drie weken geleefd hebben.

    Twee Ophorst meisjes huwden twee Callenbach jongens, n.l.:
    Johanna (Antje) huwde Cornelis Carel (Corneel) Callenbach (1) en
    Dina Roelanda Constantia huwde George Frans Callenbach (3)

Corneel en Johanna hadden drie kinderen, n.l.:
Catharina Maria                            1859 - 1924
Anna Cornelia Jacoba                  1861 - 1927
Cornelis Carel (Kees)(1.3)           1865 - 1942 (Cornelis Carel erft de klok)

Cornelis Carel huwt Jacoba Jeanette (Koosje) Spruijt 1867 - 1918
Zij hadden zes kinderen, n.l.:
Johanna                                           1894 - 1992
Frederika Johanna                         1895 - 1896
Cornelis Carel                                1897 - 1902
Frederik Johannes                         1898 - 1964 (Frits erft de klok)
Frederika Maria                             1901 - 1917
Cornelis Carel                                1902 - 1962

Frits huwt Paula Maas 1906 - 1946, zij hebben drie kinderen, n.l.:
Julia Helena (Juut)                        1936
Cornelis Carel (Kees)                   1938 (Kees erft de klok)
Elisabeth Irene (Lisa)                   1942

(Eerder verschenen in het familieblad "De Profeet van de Veluwe", jaargang 24, voorjaar 2006, nummer 77.)