H                      Boeken over de firma/ de uitgeverij (G.F.) Callenbach (nv/bv).

 1. Catalogus van Oorspronkelijke en Vertaalde Boekwerken, 1854-1904, uitgegeven
                       door G.F. Callenbach te Nijkerk ter gelegenheid van het 50- jarig
                       jubileum der Firma. Nijkerk, 1904. Gebonden, 130 pags.
 2. Dane, dr. Jacques en prof. Dr. G. Harinck: 'Bouwsel voor 't leven', De traditie van de
                       protestantse kinderliteratuur.
                       Waarin o.m. artikel Jacq. Dane interviewt uitgever George F. Callenbach
                       'Hier komen de kerstboekjes vandaan' (p.154-166).
                       Gebr. Uitgeverij Meinema, 2003.
 3. Dane, dr. Jacques: De vrucht van Bijbelse opvoeding. Populaire leescultuur en
                       opvoeding in protestants-christelijke gezinnen, ca. 1880-1940.
                       Daarin opgenomen: Kinderlectuur als bouwsel voor het leven
                       (pag. 99-152) o.a. over Uitg. G.F. Callenbach. Gebr., Hilversum,
                       uitg. Verloren, 1996.
 4. Haze, drs. D.: 'Kijk je ogen uit', Meer dan 100 jaar illustraties van kinderboeken
                       van uitgeverij Callenbach.
                       Uitgeven als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, gehouden te
                       Kampen 5-31 oktober 2001. Kampen, uitg. Kok, 2001.
 5. Heyden, A. van der en E. Regtering: Interview met G.F. Callenbach, (5.7.3.1),
                       gehouden op 23-9-1992.
                       Onderdeel van de doctoraalscriptie. Uitg. in eigen beheer; Nijmegen, 1993
 6. Hoogenbirk, A.J., red.:Onze Tijd. Half-maandelijks tijdschrift, jaargang 2, nrs. 1t/m 12
                        Redactie: p.a. Ned. Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam;
                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, 1904.
                        Met daarin uitvoerig artikel over de fa. G.F. Callenbach: Na 50 jaar.
 7. Jansen- van Buuren, J.W.F.:De geschiedenis van uitgeverij Callenbach. Scriptie
                        kinder- en jeugdliteratuur van de vakgroep Nederlands van de R.U. Leiden.
                        Uitgave in eigen beheer; geniet, 1999.
 8. Kasboek, gedrukt door drukkerij C.C. Callenbach, Nijkerk, ca. 1920. Cahier-formaat,
                        geniet.
 9. Kraan, dr. R.G.K., red.: Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestantse
                        leeslectuur.Uitg. NBLC, den Haag 1991. Daarin opgenomen een artikel
                       over de Nobelreeks, ingebed in de geschiedenis van de uitgeverij met als
                       zijlijn de Zondagschooluitgaven (pag. 176-199) alsmede een artikel
                       Ouwe Bram leeft nog, over de Zondagschooluitgaven alsmede een artikel
                       Een hand vol koren, over de Vereniging Christelijke Bibliotheek (voorloper
                       van de Nobel Reeks), pag. 155-162).
10. Map Artikelen over Uitg. G.F. Callenbach. Jubilea hieronder niet begrepen. ( zie
                       daarvoor desbetreffende mappen/fotoboeken.)
11. Leeg
12. Artikelen en felicitaties, (1854- 1904), t.g.v. het 50- jarig jubileum van de
                       fa. G.F. Callenbach.
13. Map: Artikelen en felicitaties t.g.v. het 75- jarig bestaan van de firma G.F. Callenbach.
                       Tevens: artikelen e.d. naar aanleiding van het overlijden van
                       G.F. Callenbach (5).
14. Map artikelen en felicitaties 1854-1954 enz. t.g.v. het 100- jarig bestaan van
                       Uitgeverij G.F. Callenbach nv.
15. Map artikelen en felicitaties 1854-1979, t.g.v. het 125- jarig bestaan van Uitgeverij
                       G.F. Callenbach bv.
16. Receptie-album. Uitgeverij G.F. Callenbach bv, Nijkerk, 1954-1 mei-1954.
                        Presentielijst en foto's
17. Denis, J.V.D. Een kwarteeuw in dienst van Kultuur en Ontspanning.
                        Uitgave Denis en Co. pvba, Deurne (BelgiŽ), 1982, ter gelegenheid van
                        het 25-jarig bestaan der firma.
                         Denis was jarenlang de alleenvertegenwoordiger (monopoolhouder).
                         Met fotoís en originele tekst van door G.F. (5.7.3.1) gehouden
                         feestrede.
18. Map Jubileumboek. Onder de Klokketoren. Complete set fotoís.
19. C. de Goote en K. Wielemaker: Atlas der Bijbelse Aardrijkskunde,
                          Uitg. Callenbach, Nijkerk 1912.
20. Een honderdjarige. Jubileumboekje uitgeverij 100 jaar 1854 - 1954, 8 x 11 Ĺ cm, cahier - steek (2 ex)
21. Complete set Balansen en V- en W rekeningen, (aandeelhoudersuittreksel met directieverslagen)
                        Uitg G.F.C. NV-BV, 1936 t/m 1962.
                        NB: zie bij 22
22. Balansen en V- en W rekeningen (accountants rapporten voor Dir. en Comm.) Uitg. G.F.C NV-BV, 
                        over de jaren: 1935 (eerste halfjaar), 1936 t/m 1939, 1948 t/m 1956, 1959 en 1960.
                        NB: Voor derden alleen toegankelijk na verkrijgen van toestemming van het bestuur
                        van de Stichting Callenbach - Meerburg.